Kvalitetspolicy

Vi arbetar med EIO-Q ledningssystem, som är ett ISO 9001 och ISO 14000 baserat system.
Inom all verksamhet är det väsentligt att göra rätt från början. Att ändra och rätta till i efterhand är både dyrt och ger ofta ett sämre resultat. Kvalitetsarbetet är därför en central del vid all produktion av varor och tjänster.

Inom entreprenadbranschen är den ena entreprenaden inte den andre lik. Därför måste kvalitetsarbetet inom entreprenadbranschen anpassas till branschens speciella förutsättningar. Ett kvalitetsarbete inom ett installationsföretag måste engagera all personal från företagsledning till montörer. Ett rätt genomfört kvalitetsarbete ger nöjda kunder, bättre ekonomi för entreprenören och en större tillfredsställelse i det dagliga arbetet för all berörd personal.

EIO - Q är uppbyggd för att med enkla metoder bygga in kvalitetsarbetet i företag som arbetar med elektriska entreprenadarbeten. Genom sin enkla uppbyggnad är EIO-Q lätt att hantera för berörd personal och skapar goda förutsättningar för att kvalitén beaktas under en entreprenads alla skeden.

EIO - Q är framtaget av Elektriska Installatörsorganisationen EIO som är bransch-organisationen för Sveriges elentreprenörer.

 
Miljöpolicy

Alvesta El ska genom att integrera miljöfrågor i hela sin verksamhet, bidra till en bättre livsmiljö för de anställda, för företagets kunder, för samhället och naturen.

Företagets strävan är att hela tiden förbättra verksamheten vad det gäller påverkan av miljön på lång och kort sikt liksom de anställdas trivsel och säkerhet i arbetet.

Vi är medlem av EIO och deltar i branschens gemensamma arbete i miljöfrågor och tar del av de kunskaper och rekommendationer som organisationen tillhandahåller. Gällande miljölagstiftning följs, liksom all övrig lagstiftning som branschen har att rätta sig efter för att skapa säkra och effektiva eltekniska anläggningar för våra kunder.

Miljöarbetet bedrivs i tre huvudområden.

  • Företagets miljöpåverkan. Detta omfattar företagets drift i form av anläggningar, transport och arbetsplatser. 
  • Företagets arbetsmiljö. Detta omfattar företagets fasta driftsenheter, arbetsplatser i form av entrepenader samt löpande servicearbeten
  • Produkternas miljöpåverkan. Detta omfattar installationer av eltekniska anläggningar som företaget utför med för i anläggningar ingående produkter.

Arbetsmiljöpolicy

Vår personal skall känna sig trygg och trivas i företaget. God psykisk och fysisk miljö eftersträvas och säkerhetstänkande är viktigt för oss.
Vidarutbildning är en del i vår verksamhet.